Giới Thiệu Trại Trường Goshen

Trại Trường Goshen gồm 450 mẫu Anh thuộc Châu National Capital Area cáchThủ đô Hoa Thịnh Đốn khoản 3 ½ giờ lái xe, tọa lạc gần Lexington, Virginia. Kể từ 2010, trại Trường sẽ chính thức trở thành khu đất trại của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ là nơi xử dụng cho các kỳ trại Họp Bạn, kỳ trại Họp Bạn đầu tiên sẽ được tổ chức tại đây sẽ là Trại Họp Bạn Toàn quốc vào mùa hè 2013.

Trại Trường Goshen là khu trại đẹp và tiện nghi, Khóa Huy Hiệu Rừng Tùng Nguyên VI sẽ là khóa Huy Hiệu Rừng đầu tiên được tổ chức tại trại trường này khi khu đất này thuộc sở hữu của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ ( BSA), khóa sẽ được tổ chức vào tuần lễ từ 19 tháng 6 đến 26 tháng 6 năm 2010.

Goshen Scout Reservation

340 Millard Burke Memorial Hwy
Goshen, VA 24439-2421

(540) 997-5773